InfoSmile je samostojeći interaktivni info pano na kojem se mogu prikazivati bilo kakve poruke u slikovnom ili video formatu. Postavlja se u bilo koji zatvoreni prostor. Od ugostiteljskih objekatakafića restorana pa do bolnicaljekarni te različitih vrsta trgovina.

Mogućnosti za korištenje sustava je bezbroj. Vlasnici trgovina mogu prikazivati svoje akcijske cijene ili proizvode koje bi htjeli da se bolje prodaju. Uz to mogu dogovoriti reklamiranje dobavljača te im to naplatiti.

Hoteli prikazuju svoje informacije o hotelu, sobama i uslugama koje nude. Banke prikazuju tečajnu listu, ponudu kredita, leasinga…

Sav sadržaj se jednostavno mijenja preko korisničkog sustava na bilo kojem kompjuteru sa bilo kojeg mjesta na svijetu. Jedini uvjet je da pano ima pristup internetu.

InfoSmile pano se ne mora kupiti nego uzeti u mjesečni najam. Imaju dva paketa najma, prvi paket je jeftiniji i sadržava 70% reklamnih poruka od najmoprimca dok InfoSmile na raspolaganju ima 30%. Sadržaj koji InfoSmile objavljuje mora biti odobren od najmoprimca.

Drugi paket je sa 100% sadržaja od najmoprimca.

Najmoprimac uz svoje poruke može objavljivati i reklamni materijal od drugih firmi te im to naplaćivati.

Razvoj uređaja, softvera te cijela proizvodnja je u Hrvatskoj.

Ako Vas zanima najam uređaja ili reklamiranje na uređaju javite nam se na e-mail info@infosmile.me

Contact Us

TELL US MORE ABOUT YOUR NEEDS

Send us a message